George Virsik

Wir sind gewohnt dass die Menschen verhoehnen,
Was sie nicht verstehn,
Dass sie vor dem Guten und Schoenen,
Das ihnen oft bewschwerlich ist, murren ...
(True, human beings may abound
Who growl at things beyond their ken,
Mocking the beautiful and good,
And all they haven't understood ...)

 

 J. W. Goethe, Faust

If you would know TRUTH be not therefore a solver of riddles.
Rather look about you and you will see HIM playing with your children.

Khalil Gibran (1883-1931)

(Graffiti observed in 1976 in the Evans building, UC Berkeley, California)


Personal:

- Born 1937 in Bratislava (Slovakia),
- Graduated 1959 Charles University Prague (Mathematics); CSc (=PhD) Czechoslovak Academy of Sciences 1966; Habilitated Dozent 1968 Charles University Prague
- Senior lecturer in (Pure) Mathematics 1968-1996, Department of Mathematics, Monash University (Melbourne, Australia)
- Since July 1996 retired, and since 2000 living in Cologne (Germany)

Cultural background -- World-view (Weltanschauung):

Philosophical creed:

LOVE of KNOWLEDGE complements KNOWLEDGE of LOVE
or
The Yin in Yang complements the Yang in Yin.


Society

To read any of the papers below you need to have Acrobat Reader 5.0 or later on your computer (if you do not have it download it now). Also, if you have PDF viewer installed in your browser you can read the papers online. However, it is better to download the paper and read it off line by opening it with Acrobat Reader 5.0 or later.

 • Offence is no criticism
  [December 2004 -- 2pp/76K ]
  Did van Gogh just crticise the practice of some Muslims with women? Is offending their religion, ridiculing what is sacred to all Muslims, the way to criticise? There is, after all, a difference between criticism and offence! Christians should be in a better position to enter into dialogue with Muslims, and criticise when necessary than post-Christian secularists, also for the following reason. A religion, that can remember its own distortions of its own sacred texts, can have a better understanding, and could better encourage Muslims to make the necessary corrections while remaining faithful to their roots, than a non-religious outsider who remembers and understands nothing, and even confuses criticism and freedom of speech with offensive ridicule.. [See http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=2838 for an edited version of this article, with some discussion.]
 • Evangelical zealots and whingeing secularists
  [November 2004 -- 3pp/40K ]
  Is the West facing opposite cultural dangers in USA and in Europe? The need to oppose a totalitarian threat - the Nazis or the Communists - at almost any cost, leads to some strange bedfellows in the "anti" camp. There were Christians and Communists, conservatives and socialists in the anti-Nazi camp, and there were Christians and free thinkers, patriots and internationalists, democrats and traditionalists in the anti-Communist camp. The recent ideological extravaganza of the neocons - notably after the ill fated Iraq war - lumps together into one anti-camp some unlikely, and practically incompatible, groups, like anti-war Christians, together with anti-establishment old leftists of the Seventies' breed, together with intolerant anti-Christian European secularists. The forces keeping these groups together are, of course, not as strong as those in the previous two cases, first of all, because the outside pressure is not nearly as threatening. Nevertheless, I think there is some analogy in the situations.
 • Buttiglione and the spectre of secularism in the European Union
  [November 2004 -- 2pp/24K ]
  Rocco Buttiglione, a lawyer, administrative judge and committed Catholic, was the main reason why the EU President designate J. M. Barroso had to withdraw his twenty five candidates for the EU Commission. The "old" European secularists rightly object to religious societies (e.g. Islamic, or medieval Christian) where this distinction between adherence to law and personal opinions or rules of conduct is not being made. However, they themselves do not want to recognise this distinction between crime and sin (a term meaningless to non-religious). Comparison with John F. Kerry's dilema. [See http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=2798 for an edited version of this article, with some dicussion.]
 • Kontroverzie s kopftuchom a čo s tým súvisí
  [December 2003 -- 3pp/156K-- in SLOVAK]
  Kopftuch je nemecký názov pre šatku všeobecne a konkrétne pre šatku ktorú nosia niektoré turecké ženy ako prejav ich muslimského vierovyznania. Kontroverzie, ktoré vznikli v Nemecku o tom či povoliť alebo nie ich nosenie u štátnych zamestnaniek, treba vidieť v širšom kontexte spoločenského zviditeľňovania náboženstva, vrátane kresťanského. A tu sme s muslimami v jednom vreci zoči-voči zosekularizovanému štátu. Lebo dnešná (západná) Európa, ak odmyslíme muslimské prisťahovalectvo, je nielen post-kresťanská, ale aj post-náboženská. Neslobodno podľahnť pokušeniu vidieť súčasné kultúrne a iné problémy ako problém huntingtonovskej zrážky civilizácií, či ešte horšie, ako súboj kresťanstva s islamom, lebo tí ktorí chcú kresťanom vnucovať takýto pohľad na svetové konflikty nekonajú v záujme ani kresťanstva ani islamu.
 • Znovuzrodenie kresťanstva?
  [December 2003 -- 2pp/88K-- in SLOVAK]
  Európski kresťania prechádzajú krízou, jednotlivci i národy. Možno to vidieť ako "pôrodné bolesti" potrebné k tomu, aby sa kresťanstvo mohlo vymaniť či vyliahnuť zo svojej úzkej európskej ulity v ktorej dozrievalo po necelé dve tisícročia, keď Západ predstavoval viac-menej jedinú "civilizovanú" kultru. Sv. Augustín nám v mnohom môže poslúžiť svojím odkazom. On, hoci kultúrne príslušník rozkladajceho sa Ríma, nenariekal s civilizovanými pohanmi nad jeho zánikom, ale ani škodoradostne nejasal s novými barbarmi. Jeho nostalgia za starým a obavy z nového boli akoby posvätené jeho kresťanstvom. Takto sa nostalgia stáva úctou k tradíciam a obavy nádejou.
 • Antisemitizmus versus Antijudaizmus
  [March 2003 -- 4pp/192K-- in SLOVAK]
  Písaná slovenčina rozoznáva medzi židom (vierovyznanie) a Židom (národnosť, rasa). Antisemitizmus je post-kresťanským hriechom, bol či je namierený proti všetkým Židom a nemá s kresťanstvom v skutočnosti nič spoločného; na druhej strane antijuadizmus bol kresťanským hriechom, bol namierený iba proti židom, teda iba Židom, ktorí neuznávali Ježia za Mesiáša.
 • Národ - prežitok minulosti?
  [December 2002 -- 4pp/164K-- in SLOVAK]
  Rozdiel medzi etnickým a politickým pojmom národ; prvý je bežnejší v Strednej Európe, druhý v Západnej. Európske zjednocovanie (EU) a globalizáciu skôr prežijú národy v prvom, kultúrnom a nie druhom, mocenskom, slova zmysle. Národná príslušnosť nebude už exkluzívnou kultúrno-etnickou charkteristikou jednotlivca. "Globalizovaný" človek bude pociťovať afinitu s viacerými etnikami, pravda s rôznou intenzitou, kde jedna bude absolútne prevládať, aj keď nie nutne u každého.
 • Dve politické kultúry
  [September 2002 -- 2pp/76K-- in SLOVAK]
  Politickú postmodernu na Západe už nemožno natoľko charakterizovať delením na pravicu a ľavicu. Viac informácií poskytuje rozlišovanie politických orientácií odvodených z dvoch legálnych tradícií, ktorých jadrami sú právo všeobecné (spoločenské, ius commune) a právo občianske (civilné, ius civile). Pritom anglo-americká tradícia sa viac prikláňa k prvej, kontinentálne európska viac k druhej. Toto ale nemožno vidieť ako čierno-biele delenie, skôr ako dva komplementárne prístupy k tej istej politicko-právnej filozófii.
 • Can religion handle cultural changes, as mathematics did it for physics?
  [October 2001 -- 18pp/144K ]
  What points of view can one think of that make cultural changes comprehensible (to an individual or to a whole community) in the way mathematics made - and still makes - comprehensible conceptual changes in physics? In particular, could religion, or rather something that is based on religion as we know it, fulfill this function?

  Clifford Geertz's anthropological definition sees culture, and most importantly religion, as "an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic form by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes towards life". Also a model is "a set of symbols whose relations to one another model relations among entities, processes or what-have-you in physical, organic, social or psychological systems by 'paralleling', 'imitating', or 'simulating' them". Thus a model, even more than a symbol on its own, can be seen as a pointer towards something unattainable and unmanageable directly, be it a mathematical model pointing towards physical reality or a religious model pointing towards reality reflected in the human condition.

  One investigates the possibility of religion (or other cultural systems) playing a role in handling cultural changes similar to that played by mathematics in handling ground breaking changes in physics at the beginning of the last century. It is argued that this analogy can be carried only along psychological levels, as a mitigating agent that can help an individual to 'understand' the changes, to a lesser extent along societal or communal levels, and probably with no implications for an 'objective' evaluation of the paradigm shift. So one has a whole set of (competing or complementing each other) systems from where the symbols for models of the human condition are taken - in distinction to a unique mathematics used to model the world of physics and its changes.
 • Môže náboženstvo pomôcť zvládnuť kultúrne zmeny podobne ako to matematika urobila pre fyziku?
  [October 2001 -- 4pp/60K-- in SLOVAK]
  This is an introduction to, and abbreviated version of, the above paper "Can religion handle cultural changes, as mathematics did it for physics?" as it was presented on 25 th October 2001 in Bratislava at the International Conference on Multiculturality, Interculturality and Transculturality organised by the Cultural Studies Department, Faculty of Philosophy, Comenius University.
 • Caught in negativism and relativism: Our cultural heritage in a crisis
  [March 2001 -- 24pp/256K]
  By "our cultural" or "Western" heritage I mean the Christian heritage as a whole (i.e. not only its religious component) which has its rational roots in the Greek, Hellenic, world, its moral roots in Judaism and in more recent times it embraces a great variety of world-view orientations or paradigms, beginning with Enlightenment and perhaps ending with post-modernism.

  The contemporary crisis in western thinking and its cultural self-assertion - whether real or just imagined - can be traced down to two "threats":

  (a) external: given by demographic changes, the necessary immigration of carriers of 'foreign', i.e. non-Western cultures ;
  (b) internal: given by a negativist attitude to its own traditions, from the interpretation of its ethnic or national histories up to the most basic pillars of rational thinking, including post-modernist attacks on philosophical foundation of science.

  The second threat is more dangerous because it leads to a cultural decay of the Western world rending it unable to conduct a meaningful dialogue with external partners. Partners, whose share of the population is increasing all the time. Partners with a self-assured world-outlook of its political and intellectual leaders.

  The problem is, how to preserve the preservable from our heritage, including the question of whether such an effort is it worth at all. Can it survive as an important and respected progenitor of the new non-trivial globalised culture, as a core of something capable of further development and at the same time critical of post-modern irrationalism and other latter-day delusions? Certainly not as the norm to which other cultures should be subjected. That would be a fossilised conservatism, trying to clench desperately to things from the past. Thus neither a rigid conservation of our historical identity, nor a loss of historical continuity. Because, borrowing from botany, neither a fossilised nor an uprooted plant can be considered as having survived; though in the latter case the actual decay might take some time to make the plant completely rot away.

  The purpose of the present essay is an attempt to formulate the problem as coherently as possible, and to indicate the need, even urgency, to do something about it. If anything, I try to argue against a laisser-faire attitude leading to a 'jungle of cultures' where the stronger eats the weaker, the artificial silicon-chip-based culture asphyxiates the culture with traditional roots, where commercial interests hand-in-hand with 'political correctness' dictate moral values, where money behind the media decides which view is legitimate and deserves support, where refined psychological methods of coercion mould the conformist and discourage the non-conformist, etc.

  No 'solution' is proposed here, however, in papers to follow, I shall 'gaze into conceivable futures', and look at some aspects of possible solutions.
 • V zajatí negativizmu a relativizmu: Naše kultúrne dedičstvo v kríze
  [March 2001 -- 32pp/304K -- in SLOVAK]
  This is the Slovak version of the above paper with more detail on German (and Slovak) issues, in particular some aspects of the cultural situation in Germany at the end of 2000.
 • The two smokescreens obscuring the real meaning of the Clinton-Monica affair
  [Oct 1998 -- 5pp/39K]
  Two 'smokescreens' used to obscure the whole affair:
  (1) Unnecessary and distasteful sexual details with their moralistic implications (poor "betrayed" Hillary), and
  (2) Legalistic nitpicking (perjury or no perjury, impeach or not impeach).

  What is being forgotten in the heap of 'salacious details' around Monica and the cigar is the context in which the whole brouhaha started: the charge of 'sexual harassment' (now more or less an established fact) by Paula Jones. ...

  The charge of 'sexual harassment' -- often referring to situations in which the over-courageous or over-cheeky perpetrator can loose his job and which in the past would probably have been dealt with by a loud "Stop it!" or perhaps a very public slap in the face -- is an achievement of the 'progressive' ideological camp. Its application becomes objectionable only if it is guided by feminist zealotry and not by common sense...

  Even from a common sense point of view, not to mention the feminist zeal, Clinton's behaviour to both Paula and Monica was far beyond those which usually cost the perpetrator his job and often also public respect.

  [The paper is based on a letter written to my brother in SF.]

 • Central Europe

  To read any of the papers below you need to have Acrobat Reader 5.0 or later on your computer (if you do not have it download it now). Also, if you have PDF viewer installed in your browser you can read the papers online. However, it is better to download the paper and read it off line by opening it with Acrobat Reader 5.0 or later.

 • Multikultúra: jej etnická (národná) a náboženská dimenzia
  [Feb 2006 -- 8pp/131K -- in SLOVAK]
  Multikultúra - existencia a interakcia viacerých historicky viac či menej odlišných kultúr v spoločenskom priestore (štáte) ktorý bol predtým monokultúrny - je nepopierateľný a neodvrátiteľný fakt daný globalizáciou, demografickými zmenami atď, aj keď v inej forme a ináč vnímaný a prijímaný väčšinovým obyvateľstvomý napríklad v Austrálii a ináč v Nemecku. Európa - aspoň teda jej západná časť - si postupom času viac a viac začína uvedomovať svetonázorovú jalovosť národnostných, v etnickom či politickom slova zmysle, rozbrojov, ktoré viedli k dvom svetovým vojnám. Na druhej strane, medzi tromi na európskej pôde súťažiacimi "náboženstvami" - kresťanstvo, islam a sekulárny humanizmus - jestvuje ete veľa antagonizmov živených ich extrémnymi krídlami. Kresťanstvo - a azda katolicizmus predovšetkým - stojí v istom zmysle medzi islamom a sekulárnym humanizmom. Môže pôsobiť ako stabilizačný faktor, aj keď je kvantitatívne ešte stále na zostupe. (Uverejnené tiež v Jozef M. Rydlo (Ed.): Festschrift zum 80. Geburtstag von František Vnuk, Bratislava 2008).
 • Viera na Slovensku a v západnej Európe
  [September 2003 -- 2pp/180K -- in SLOVAK]
  Zo spoločenského, ekonomického a politického hľadiska je Slovensko ešte stále na tom horšie ako západná Európa, čo sa však týka náboženského života - obzvláť katolíckeho - sú tí na Slovensku na tom oveľa lepšie ako na Západe a tu sa má zasa západná Európa veľa čo učiť. Čo Slovensku ešte chýba je niečo ako psychologicko-vedecký pancier, intelektuálne dospenie ich viery ako svetský prostriedok vo zmysle "človeče pomôž si aj Pán Boh ti pomôže", aby nedopadli tak ako zapoadoeurópski kresťania až budú prechádzať (ak už neprechádzajú) podobným krízovým obdobím, keď jedni stratia vieru a iní ju prežívajú v emocionálne zdeformovaných, od rozumu odtrhnutých, sektárskych prejavoch.
 • My, ktorí sme zostali
  [January 2002 -- 5pp/60K -- in SLOVAK]
  A meditation, taken from a point of view of an older generation, about the state of the Catholic Church in Germany, including a Slovak translation of, and commentary on, an interview that Heinz Josef Algermissen, archbishop of Fulda (Germany), gave to the newspaper DIE WELT on 10/8/2001. The essay appeared in the Spring 2002 issue of the Slovak periodical "Krajanský pozdrav" published by the Slovak Catholic Mission in Munich.
 • Osemdesiat štyri percent
  [November 2001 -- 4pp/72K -- in SLOVAK]
  An analysis and evaluation of some data of the Census held in Slovakia on 26th May 2001, where 84% proclaimed a belief in God and most of them association with a Christian Church. The paper appeared -- albeit without the table and with an error in numerical data -- in the Winter 2001 issue of the Slovak periodical "Krajanský pozdrav" published by the Slovak Catholic Mission in Munich.
 • Menej známy slovenský pomník Matke Božej
  [May 2001 -- 2pp/36K -- in SLOVAK]
  The word "monument" in the title refers to the work of the American theologian of Slovak descent, Professor of History Emeritus at Yale University, Jaroslav Pelikan, in particular to his "Mary" entry in the Encyclopaedia Britannica, and his recent book "Mary Through the Centuries: Her Place in the History of Culture." The article appeared in the Summer 2001 issue of the Slovak periodical "Krajanský pozdrav" published by the Slovak Catholic Mission in Munich.
 • Meditácie nad mostami
  [Feb 1998 -- 6pp/272K -- in SLOVAK]
  Polemical comments on three themes from the "Czechoslovak" weekly mosty of 9th December 1997 associated with the events:
  (1) VIIIth Bratislava Symposium 'Culture and politics';
  (2) Conference in Banska Bystrica: 'Jews on crossroads ';
  (3) Session of the 'Czechoslovak spiritual parliament'.
 • Štefánik-Hlinka-Dubček
  [Sept 1998 -- 1p/20K -- in SLOVAK]
  The main theme: A sign of Slovakia having achieved political maturity would be the erection of a monument in Bratislava dedicated to all the three Slovak political leaders of this century: ©tefánik representing the pro-Czechsolovak orientation, Hlinka the populist, nationalist orientation and Dubček the socialist or "communist with human face" orientation.
 • Tretia slovenská cesta
  [Dec 1992 -- 10pp/108K -- in SLOVAK]
  Written on the eve of the birth of the independent Slovak Republic on 1st January 1993 (and published later in Literarny Tyzdennik in July 1994), the paper is trying to define the "third way of Slovak cultural orientation" based on its own pro-western traditions, dependent on -- but also influnced by -- German and Hungarian contributions. Here the "first way" was the Havel-mediated pro-western orientation via Prague and Czechoslovak apriorism, whereas the "second way" is the nationalist narcissism leading to isolation not only politically but also culturally.
 • Slovak-Hungarian relations: past, present and future
  [June 1987 -- 5pp/88K]
  An abbreviated version of a talk at the Hungarian Institute in Melbourne, later also published in EUROPA ETHNICA (Salzburg, April 1990). An attempt to give an interpretation of the slogan "Magyarország nem volt, hanem lesz" that could be acceptable to many, if not all, Slovaks. Of a Hungary whose greatness is first of all in its cultural and spiritual achievements and contribution to the Christian civilisation, rather than in the size of the territory it controls. One cannot undo the political Trianon, but one can prevent a cultural and spiritual Trianon. And this prevention is in the interest of all Central Europeans, including Slovaks.

 • Religion

  To read any of the papers below you need to have Acrobat Reader 5.0 or later on your computer (if you do not have it download it now). Also, if you have PDF viewer installed in your browser you can read the papers online. However, it is better to download the paper and read it off line by opening it with Acrobat Reader 5.0 or later.

 • Religious beliefs versus faith
  [June 2016 -- 2pp/82K]
  An attempt to explain the difference between the terms (religious) "beliefs" and (religious) "faith" as seen by philosophers of religion. The distinction is subtle indeed, so the terms are often treated as synonyms, and that not only when used with condescension but also be well meaning believers or unbelievers.
 • What We Believe
  [February 2011 -- 6pp/201K]
  The rational basics (presuppositions or axioms) of the faith of an educated Catholic (living in the 21st century post-Christian West) are explained in the form of "a letter to my daughter". These presuppositions (or beliefs) are presented in a telescoping sequence of FOUR STEPS: Step 1 is a rejection of the belief that all reality is reducible to the material; Step 2 is the theist assumption that there is a God (Yahweh, Allah)-Creator with characteristics of a caring person; Step 3 is the Christian position about this God; Step 4 covers the Roman Catholic understanding of Christianity.
 • "Matematické myšlienky" o metafyzike a (katolíckom) kresťanstve
  [September 2004 -- 2pp/100K-- in SLOVAK]
  1. Matematické kvalifikácie sú dnes potrebné pre filozofické syntézy (filozofické 'teórie všetkého'), ktoré sú bez metafyziky a modernej filozófie prírodných vied nemysliteľné. Tu ide, pravda, o kvalifikácie vo zmysle hĺbkového chápania základných pojmov a vzťahov, a nie vo zmysle manipulatívneho ovládania a aplikovania ako u inžiniera. 2. Kresťanstvo sa musí snažiť príliš neoddialiť od nadšenia a zápalu prvých kresťanov, ale tiež nesmie pridlho stáť stranou od súčasného vývoja, vyčkávajúc opatrne ktoré z ideových novôt sa ukážu trvalým prínosom a ktoré iba bláznivou prechodnou módou. 3. Ako pre dieťa je rodič exkluzívnou autoritou a keď dospeje tak už iba privilegovanou autoritou, platí to vari podobne aj pre vzťah katolíka k učiteľskému úradu Cirkvi. Morálne dilemy spočívajú v často neľahkom napätí medzi príkazom cirkevnej autority a hlasom svedomia, ktoré vychádza z partikulárnosti danej situácie. Hlas môjho svedomia mi vo výnimočných prípadoch môže radiť obísť príkaz z autority, neoprávňuje ma to ale k tomu, aby som to isté radil inému už aj preto nie, lebo ja sa nemôžem bezo zbytku vžiť do mimoriadnosti jeho situácie. Preto viac sa proti katolíckej morálke prehrešuje ten, kto proti cirkevnej autorite agituje, ako ten, kto cirkevný príkaz v danej, pre neho ťažkej, situácii poruší.
 • Pastieri a mudrci
  [December 2003 -- 1p/104K-- in SLOVAK]
  Vianočná úvaha z roku 1986: Pred Slovom, ktoré telom sa stalo, kľačali - ako viacmenej i dnes - predovšetkým jednoduchí ľudia, ktorým zvesť oznámil priamo anjel Boží a potom - s istým časovým odstupom - ľudia učení, ktorí vedia "čítať znamenia". Vtedy tým znamením bola hviezda na nebi, dnes tie znamenia vieme vidieť v prírode, v dejinách ľudstva alebo v tom, čím sa zaoberá psychológia. Kto si nevie takto pokľaknť - a o nich Písmo sväté aj mlčí - sú a boli ľudia príliš rozumove založení na to "aby počuli hlas anjela", ale súčasne aj príliš pohodlní, cynickí a pragmaticky založení. Preto ani "zbytočne nefilozofujú" nad zmyslom života.
 • If variety is the new liturgical paradigm ...
  [Sept 1997 -- 1p/16K]
  If variety is the new liturgical paradigm a choice should also be given to us who have not yet lost our ties with our Catholic cultural heritage.
 • Viera ako belief a viera ako faith
  [May 1991 -- 8pp/68K -- in SLOVAK]
  An essay discussing the difference between the words belief and faith for which there is only one word in Slovak (as well as in most continental languages).
 • Some thoughts on the Catholic action RENEW
  [Sept 1987 -- 1p/8K]
  The present controversy in the Church is not so much between two generations of authentic theological thinkers, but rather between the two generations of their overzealous adherents, who seek comfortable easy-to-understand and easy-to-follow (morally or intellectually) formulae to which they wish to reduce our understanding of God and His will..

 • Philosophy

  To read any of the papers below you need to have Acrobat Reader 5.0 or later on your computer (if you do not have it download it now). Also, if you have PDF viewer installed in your browser you can read the papers online. However, it is better to download the paper and read it off line by opening it with Acrobat Reader 5.0 or later.

 • What We Believe
  [February 2011 -- 6pp/201K]
  The rational basics (presuppositions or axioms) of the faith of an educated Catholic (living in the 21st century post-Christian West) are presented in the form of "a letter to my daughter". These presuppositions (or beliefs) are presented in a telescoping sequence of FOUR STEPS: Step 1 is a rejection of the belief that all reality is reducible to the material; Step 2 is the theist assumption that there is a God (Yahweh, Allah)-Creator with characteristics of a caring person; Step 3 is the Christian position about this God; Step 4 covers the Roman Catholic understanding of Christianity.
 • Politický, kultúrny a abstraktný konkonzervatizmus
  [March 2004 -- 4pp/136K-- in SLOVAK]
  Zhody a rozdiely medzi dvoma konzervatívnymi politickými filozófiami: britskou (Michael Oakeshot) a americkou (Leo Strauss). Americký konzervatizmus tradičný a novokonzervativci (neocons). Myšlienkový konzervatizmus abstraktný ako životná filozófia pozostáva z (i) princípu zachovania kontinuity skrze pojítko či pojítka na abstraktnej, vyššej úrovni, aj keď vonkajší, viditeľný prechod zo starého na nové sa môže zdať veľmi revolučný; (ii) postoja rešpektu k starému, aj tých jeho prejavov a zložiek, ktoré po dobrom uvážení treba považovať za vývojom prekonané, lebo aj tie boli resp. sú potrebné pre zrod nového. Inšpirácie z filozófie prírodných vied (fyziky). .
 • Tri platformy na ktorých jednotlivec kontaktuje vonkajší svet
  [June 2003 -- 2pp/132K -- in SLOVAK]
  Pokus o teoretické rozvinutie a rôzne aplikácie životnej filozófie môjho otca. Ide tu o platformy, sféry či zorné uhly: estetický, racionálny a morálny, odpovedajce aristelovským (platonskym) normám krásy, pravdy a dobra, ktorými reaguje mysliaci jednotlivec na vonkajší svet: zážitok, poznanie a konanie. Tu, pravda, zážitok má dimenziu estetickú, poznanie racionálnu a konanie morálnu. Aj keď nemusí ísť o takto striknú hierarchiu, predsa len možno pozorovať toto odstupňovanie na 'ontogenickej' aj na 'phylogenickej úrovni': vo vývoji jednotlivca od raného detstva, aj vo vývoji ľudstva ako takého. .
 • Avery Dulles a John Polkinghorne
  [December 2002 -- 2pp/148K -- in SLOVAK]
  Stručné profily dvoch významných mysliteľov na rozhraní prírodovedy a teológie. Prvý je na svoj vek neobvykle moderný, pritom ale Rímu lojálny, katolícky teológ (s matematickými kvalifikáciami) kardinál Avery Dulles. Stručný výklad jeho postkritickej teológie. Druhý je teoretický fyzik (kvantová fyzika), teológ a anglikánsky kňaz John Polkinghorn. Stručný výklad jeho prírodovednej interpretáciae božskej kenosis, ktorá dovoľuje svetu, aby sa "sám tvoril".
 • Dva svetonázory
  [September-December 2002 -- 6pp/168K -- in SLOVAK]
  Svetonázor kresťanský a svetonázor vedecký, oboje chápané v najširom slova zmysle, nestoja proti sebe, ale môžu byť u veriaceho v rôznom vzájomnom vzťahu. V tomto zmysle rozoznávam tri druhy kresťanského svetonázoru: (i) naivný, kde osobná interpretácia viery ignoruje najnovšie výdobytky (prírodo-)vedy, berie napríklad bibliu doslova; vedecká zložka takéhoto svetnázoru je veľmi chudobná. (ii) otvorený, kde veriaci berie svoju vieru a poznatky vedy ako dve spolu temer nesúvisiace pohľady na svet; takýto dvojkoľajný či rozpoltený svetonázor intelektuálne ochudobňuje jednu i druh zložku. (iii) integrálny, kde veriaci aktívne čerpá z najnovích poznatkov vedy (príjímaných aj ateistami) aby intelektuálne interpretoval svoju vieru a aktívne čerpá zo svojej viery, aby "oduševnil" mŕtve poznatky, ktoré mu skytá moderná prírodoveda.

 • Science and Religion

  To read any of the papers below you need to have Acrobat Reader 5.0 or later on your computer (if you do not have it download it now). Also, if you have PDF viewer installed in your browser you can read the papers online. However, it is better to download the paper and read it off line by opening it with Acrobat Reader 5.0 or later.

 • Hans Küng o viere a prírodných vedách
  [December 2005 -- 3pp/144K-- in SLOVAK]
  Recenzia knihy 'Začiatok všetkého: Prírodoveda a náboženstvo' (Der Anfang aller Dinge: Naturwissenschaft und Religion). Zaujímavá apológia viery od teologického a filozofického znalca, ktorá je myslím na správnej úrovni pre vzdelaného neteológa, obzvláť ak nemá chuť či čas na Küngovo veľdielo Existiert Gott?: ani príliš banalizujceho kazateľstva ako u niektorých prác tohoto druhu, ani prílišne abstrakné teologické konštrukcie.
 • Niektoré; "teórie všetkého" z kresťanského hľadiska
  [September 2004 -- 8pp/248K-- in SLOVAK]
  Ide tu o viac ako púhu fyzikálnu teóriu vo zmysle Stephen Hawkinga. V práci sa komentujú z kresťanskej perspektívy práce E. O. Wilsona, David Deutscha, Max Tegmarka, Ken Wilbera a predovšetkým James Gardnerova kniha 'Selfish Biocosm Hypothesis '. Garner pojem Boha a priori nezamieta, ale ho zabudoval do svojich naturalistických (biologických) špekulácií, podobne ako to pred ním urobili mnohí s kresťanskou morálkou: Z desatora vynechali transcendentného, osobného Boha, prevzali však jeho podstatnú časť a "zavesili" na ňu všelijaké princípy ako "ľudské práva", "sociálna spravodlivosť" atď. Gardner, robí niečo podobné, pravda nie na etickej ale na ontologickej úrovni. .
 • Vedomie a seba-uvedomenie: kresťanská perspektíva
  [March-June 2004 -- 6pp/224K-- in SLOVAK]
  Zamyslenie nad ľudským seba-uvedomením, teda tým čo sa klasicky označuje ako duša, v rámci pokusu o kresťanskú interpretáciu úvodnej analýzy problému, ktorý podáva Roger Penrose vo svojich troch knihách venovaných tejto téme, konkrétne v knihe 'Tiene mysle: pátranie po chýbajcej vede o seba-uvedomení' . (Shadows of Mind: A Search for the Missing Science of Concioussness)
 • Dva neúplné pohľady na Boha (kresťanov)
  [March 2004 -- 3pp/116K-- in SLOVAK]
  Ide tu o pohľady matematického fyzika Paula Daviesa prezentované napríklad v knihe The Mind of God (Božia myseľ) a ex-mníšky, literárnej teoretičky a "náboženskej komentátorky" Karen Arnstrong v jej knihe A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam (Dejiny Boha: 4000 ročné pátranie judaizmu, kresťanstva a islamu).
 • "Science Wars" - polemiky o zmysel príodných vied
  [September 2003 -- 4pp/164K -- in SLOVAK]
  C. P. Snow vo svojej dnes už klasickej prednáške z roku 1959 hovoril o vzájomnej neinformovanosti odborníkov v prírodných vedách na jednej strane, a vzdelancov, odborníkov v humanitných vedách na strane druhej. Kritizoval hlavne asymetriu tohoto vzťahu: neznalosť základných faktov a pojmov z fyziky a matematiky u humanitných vzdelancov. O žiadnu "vojnu" medzi týmito dvomi "kultrami" však v jeho časoch nelšo a ani nemohlo ísť. K tomu dochádza až oveľa neskôr, keď na akademický obzor vstupujú nové odbory nazývané culture studies, science studies, ktorých filozofickou základňou a inšpiráciou je postmodernizmus v podaní predovšetkým francúzskych mysliteľov ako Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, ku ktorým sa radí aj Američan Richard Rorty. Prírodovedci - veriaci aj neveriaci - sa otvorene postavili na obranu vlastne až po Sokalovom husárskom kúsku (Sokal hoax) Rozdiel mezdi metodologickým a kognitívnym relativizmom: prvý je prijateľný, druhý nemá miesto vo filozófii prírodných vied. Je prechod od nevery v Boha k nevere v objektívnu realitu - resp. od teistického agnosticizmu k agnosticizmu ontologickému - akousi historicky-psychologickou nevyhnutnosťou?
 • Duša a posmrtný život
  [September 2003 -- 4pp/208K -- in SLOVAK]
  Vychádzam z dvoch modelov: (i) dualistický, kde duša je chápaná ako čistý duch, teda substancia nielen neviditeľná, ale aj nehmotná, obývajúca naše hmotné telo a po smrti schopná samostatnej existencie bez tela. (ii) vedeckú, kde duša je chápaná ako čistá forma, ktorá sama nie je žiadnou substanciou, ale formuje naše vedomie, dnes by sme povedali software (pričom telo je, samozrejme, ten hardware oživovaný softwareom). Takáto duša nie je schopná samostatnej existencie, podobne ako počítačový program nie je k ničomu ak nieto počítača, na ktorom ho možno realizovať. V tomto ponímaní posmrtný život neznamená život holej duše poletujcej niekde v nehmotnom prázdne, ale vzkriesenie, to jest znovu-realizácia "programu" ktorý predstavuje moje "ja" na inom "počítači",teda novom "oslávenom tele", keď toto moje pozemské a nedokonalé telo už nebude k dispozícii. Tradične kresťanské učenie možno interpretovať nielen z pozície prvého, ale aj z pozície druhého modelu.
 • Zle pochopená biblia
  [June 2003 -- 2pp/152K -- in SLOVAK]
  Polemika s článkom v DER SPIEGEL, ktorý najnovšie výsledky vykopávok vo Svätej zemi komentuje slovami "Rozprávky a monumentálna kamufláž - tak sa nám javí medzitým slovo Božie. Tam kde bádatelia predpokladali historické faktá nachádzajú iba politickú propagandu."
 • Zle pochopená viera
  [July 2002 -- 3pp/48K -- in SLOVAK]
  A critical commentary on the leading article in DER SPIEGEL of 18. May 2002 under the title "Der gedachte Gott - wie Glaube entsteht". (The thought God - where Faith comes from; c.f. also "Religion and Brain" by S. Begley, NESWEEK, 7th May 2001), A new discipline, called neurotheology, is being introduced, which strives to find out "which neural mechanism is responsible for the belief in God". We argue that all that the neurologists can observe with their electrodes are the biological mechanisms underlying the activities of the brain of a contemplating or meditating mystic or visionary. They cannot and should not make conclusions about whether these activities are pure halucinations or whether they respond to something "out there" which is not amenable to "normal" sensual experience. The same as they could observe and measure the neural activities of a creative artist, scientist or any other thinker, without being able to, and having the right to, decide about the aesthetic or epistemological value of these activities of the creative mind. The paper is to appear in the Slovak periodical "Krajansky pozdrav" published by the Slovak Catholic Mission in Munich. See also Slovenský kresťanský samizdat Number 1 [Sept 2002]
 •  


   

  To read any of the issues below you need to have Acrobat Reader 5.0 or later on your computer (if you do not have it download it now). Also, if you have PDF viewer installed in your browser you can read the papers online. However, it is better to download the paper and read it off line by opening it with Acrobat Reader 5.0 or later.

   Number 1
  [Sept 2002 -- 10pp/450K -- in SLOVAK]
   Number 2
  [Dec 2002 -- 14pp/750K -- in SLOVAK]
   Number 3
  [Mar 2003 -- 12pp/292K -- in SLOVAK]
   Number 4
  [Jun 2003 -- 12pp/260K -- in SLOVAK]
   Number 5
  [Sept 2003 -- 12pp/400K -- in SLOVAK]
   Number 6
  [Dec 2003 -- 12pp/292K -- in SLOVAK]
   Number 7
  [Mar 2004 -- 12pp/300K -- in SLOVAK]
   Number 8
  [Jun 2004 -- 12pp/520K -- in SLOVAK]
   Number 9
  [Sept 2004 -- 12pp/425K -- in SLOVAK]

   1  2  3   4   5  6  7  8  9  10
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
   41  42  43  44  45  46  47  48  49

   1  2  3  4  5  6